S.1 - Eğitim - Öğretim süreçlerinde etkin, verimli ve sürdürülebilir başarı sağlamak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.2 - Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar yapıp, teknoloji geliştirerek nitelikli ve ticarileşebilir Ar-Ge çalışmaları yapmak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.3 - Topluma değer katan ve değer üreten toplumsal sorunların çözüm merkezi olmak.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.4 - İdari destek süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%

S.5 - Katılımcı, şeffaf ve değişime açık bir yönetim anlayışıyla kurumsal kültürü geliştirmek.

Performanslar
Performans Göstergeleri H G Gerçekleşme Oranı % Hedef Gerçekleştirme Oranı%