KURUMSAL PERFORMANS


-

STRATEJILER

S.1 - Eğitim - Öğretim süreçlerinde etkin, verimli ve sürdürülebilir başarı sağlamak.
S.2 - Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda nitelikli araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek.
S.3 - Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma değer katmak / toplumsal değer üretmek.
S.4 - İdari destek süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.
S.5 - Katılımcı, şeffaf ve değişime açık bir yönetim anlayışıyla kurumsal kültürü geliştirmek.