KURUMSAL PERFORMANS


-

Misyonumuz

İnsanlığa değer katan, analitik düşünebilen, mesleki açıdan yetkin, iletişim becerisine sahip, bilgiyi beceri ile bütünleştiren bireyler yetiştirmek ve evrensel nitelikte bilim, teknoloji ve hizmet üretmektir.

Vizyonumuz

Uygulamalı eğitim ve araştırmada öncü, yenilikçi yaklaşımlarla öğrenciyi merkeze alan, ürettiği bilim ve teknoloji ile paydaşlarının sorunlarına çözüm üreten, uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmaktır.

Temel Değerlerimiz

1-Uygulamalı Eğitim
2-Katılımcı Yönetişim
3-Akademik Özgürlük
4-Etik Sorumluluk
5-Sürekli Gelişme
6-Çözüm Odaklı Ar-Ge

STRATEJILER

S.1 - Eğitim - Öğretim süreçlerinde etkin, verimli ve sürdürülebilir başarı sağlamak.
S.2 - Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar yapıp, teknoloji geliştirerek nitelikli ve ticarileşebilir Ar-Ge çalışmaları yapmak.
S.3 - Topluma değer katan ve değer üreten toplumsal sorunların çözüm merkezi olmak.
S.4 - İdari destek süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
S.5 - Katılımcı, şeffaf ve değişime açık bir yönetim anlayışıyla kurumsal kültürü geliştirmek.