KURUMSAL PERFORMANS


-

STRATEJILER

S.1 - Eğitim - Öğretim süreçlerinde etkin, verimli ve sürdürülebilir başarı sağlamak.
S.2 - Bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda araştırmalar yapıp, teknoloji geliştirerek nitelikli ve ticarileşebilir Ar-Ge çalışmaları yapmak.
S.3 - Topluma değer katan ve değer üreten toplumsal sorunların çözüm merkezi olmak.
S.4 - İdari destek süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
S.5 - Katılımcı, şeffaf ve değişime açık bir yönetim anlayışıyla kurumsal kültürü geliştirmek.